The stagecompany sinds 2015

Sinds 2015 is de Stagecompany actief in de verhuur van mobiele podiums in Nederland en Duitsland.

Sinds 2018 is de Stagecompany een Handelsnaam van N.Z.O.D. Projectontwikkeling N.V.

De Stagecompany vind zijn oorsprong in Almere en is in goed overleg samengevoegd met Podiumverhuur DGF,

Sinds 1978 is NZOD al actief in de verhuur van Marktkramen en andere evenementen goederen.

In 2013 heeft NZOD besloten tot de aankoop van haar eerste podium die geleverd is in 2015. Toevalligerwijs zijn beide bedrijven begonnen in 2015 met de verhuur van podiums.